A magyar Szent Korona országainak földmívelési térképe 1895 - íves 116x82

8750
4 500 Ft

Gyors áttekintés

"A legújabb katasteri felmérések és hivatalos adatok nyomán szerkesztette és rajzolta HOMOLKA JÓZSEF m.kir. térképész. Kiadja a m.k. Pénzügyminisztérium 1895. Nyomatott a m.k. államnyomdában."

Mérete: 116*82 cm
4 500 Ft