S 04a Hrvatsko Zagorje turista térkép

8494
3 600 Ft

Gyors áttekintés

Područje:

Strahinjščica, Kostelsko gorje, Kuna gora, Macelj
Na sjeverozapadu do rijeke Sutle
Na sjeveru Balinovac D.Macelj Žaluzje
Na istoku do Bednje, Trakošćana, Veternice, Mihovljana
Na jugu do linije Plavić Orehovica
Vrhovi:

Kuna gora 521 m, Brezovica 581 m, Sušec 486 m, Strahinjščica, Piramida 686 m, Ravna gora, Strugača 412 m
Područja oko: Krapine, Pregrade, Desinića, Huma na Sutli, Miljane, Mihovljana
Vagy