S 11a Samarske Bijele Stijene tuistatérkép

8489
3 600 Ft

Gyors áttekintés

Područje:

Jasenak, Velika Vrata, Mlečikov lug, Sungerski lug, Samarske stijene, Velika Javomica, ¬Mekuša, Jasenak, Bijele stijene, skijalište Gomirkovica, Vrelo

Vrhovi:

Bijele stijene 1335 m, Samarske stijene 1302 m, Velika Javornica1374 m, Gomirkovica 1346 m
Vagy