S 41a Kamesnica túratérkép

8474
3 600 Ft

Gyors áttekintés

Područje:

Područje R.Hrvatske: Voštane, Žlabina, Donja Korita, Gljev, Gljevske staje, granični prelaz na potručju Trnova Poljana, granična linija sa R. Bosnom i Hercegovinom
Područje R. Bosne i Hercegovine: Podgradina, Orguz, Prolog, Vaganj, granični prijelaz Trnova Poljana, granična linija sa R. Hrvatskom.

Vrhovi:

Vrhovi , pl. kuće i skloništa u Hrvatskoj: Glavaš 1308 m, Pl. kuća "Orlovac u D. Koritima, Pl. skl. na Žlabini
Vrhovi, pl. skloništa u BIH: Veliki Konj 1856 m, Kamešnica 1807 m, Gerata 1773 m, Burnjača 1770 m, Kolebajka 1535 m; Pl. skl. na Kurtegića dolcu, Pl. skl. "Pešino vrilo" pod V. Konje
Vagy