CR-0082 Középiskolai történelmi atlasz

5257
2 990 Ft

Gyors áttekintés

Részletes, adatokban gazdag térképei átfogják a teljes magyar- és világtörténelmet az őskortól napjainkig.
Egyharmad-kétharmad arányban ötvözi a magyar és az egyetemes történelem eseményeit, különös hangsúllyal az újkori és legújabb kori történésekre.
A térképek gazdag információanyaga megkönnyíti a felkészülést, és ösztönöz az önálló munkára.
A politikatörténeten túl kiemelt jelentőséget kapott a gazdaság-, népesség-, vallás- és művelődéstörténet tényanyagának módszeres feltárása. Tematikus térképei könnyen érthetővé teszik a folyamatokat és a jelenségek összefüggéseit.
A kultúra, a tudomány és a művészetek fejlődését bemutató művelődéstörténeti térképek kiegészítő adatai és a hozzájuk tartozó grafikák százai a lexikális ismeretekhez nyújtanak hátteret. A grafikák betekintést engednek az életmódtörténetbe is.
A több száz eseményt tartalmazó, a földrészek és Magyarország történéseit összehasonlító időrendi táblázat segít a tér- és időbeli összehasonlításokban.
A több mint 10 000 földrajzi, történelmi és népnevet tartalmazó névmutató megkönnyíti a gyors tájékozódást az atlaszban, utalórendszere pedig eligazít a történelmi nevek tér- és időbeli kapcsolódásai között.
Az atlasz jövő tanévtől iskolákba kerülő új kiadása a korábbihoz képest 17 térképpel bővült. Ezek egyrészt a XVIII–XIX. századi Magyarország életét részletezik, másrészt a két világháború közötti Európa területi–politikai konfliktusait mutatják be. Újdonság, hogy a különböző történelmi korokra utaló színek, nemcsak az atlaszban, hanem a történelem eseményei közötti eligazodásban is segítenek.
Az atlasz komplex módon nyújt segítséget mindenfajta feladat megoldásában és az érettségire történő felkészülésben.
Az érettségin használható tankönyv.
Vagy